نگاهی به مطبوعات: مداخله حکومت ایران در کشورهای منطقه

مداخله حکومت ایران در کشورهای منطقه از جمله سوریه، حمایت از شبه نظامیان مخالف اسرائیل در سوریه و توجه شبه نظامیان مسلح مورد حمایت تهران به نیروهای آمریکائی مستقر در سوریه بخشی از مطالب رسانه های انگلیسی زبان امروز است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4352139.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *