استفاده از حبابهای میکروسکوپی برای از بین بردن لخته های خون

متخصصان تکنولوژی پزشکی دانشگاه بوستون می گویند، کاربری حباب ها در پیشگیری و درمان بیماری ها، از شگفتی های نوین دانش پزشکی در قرن بیست و یکم خواهد بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/science-bubbles/4354645.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *