شواهدی که نگرانی‌ها درباره یمن را افزایش می‌دهد: شاید جنگ ادامه یابد

نماينده جديد سازمان ملل متحد در يمن هشدار داده شورای امنيت گزارش هايی در دست دارد که نشان می دهند، اطراف مراکز شهری عمده و بنادر حياتی يمن عمليات نظامی ای جريان دارد که در صورت صحت می توانند اميد پايان جنگ داخلی يمن را برای هميشه از بين ببرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-yemen/4354608.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *