مذاکرات رهبران دو کره در کجا انجام می شود؛ روستایی تاریخی، شاهد اتفاقات بین دو کره

نشست آتی نمایندگان کره جنوبی و کره شمالی در منطقه غیرمسکونی پانمون جام، در منطقه غیرنظامی بین دو کره برگزار خواهد شد، که دارای استحکامات سنگین نظامی است و کره دمکراتیک جنوب را از کره کمونیست شمال، جدا می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/korean-summit-panmunjom/4356304.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *