نگاهی به مطبوعات: چشم انداز مذاکرات آمریکا و کره شمالی

چشم انداز مذاکرات آمریکا و کره شمالی، سرنوشت وزیر خارجه بالقوه دولت ترامپ، حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از برجام و استراتژی واشنگتن در برابر مداخله ایران در سوریه موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4356317.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *