نگاهی به مطبوعات: سرنوشت وزیر خارجه منتخب پرزیدنت ترامپ در سنا

سرنوشت وزیر خارجه منتخب پرزیدنت ترامپ در سنا، دیدار رهبران اروپا با رئیس جمهوری آمریکا و فرجام برجام موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-/4361320.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *