چطور ایران و کره شمالی مخفیانه برنامه موشکی خود را پیش بردند

نشست تاریخی رهبران کره شمالی و جنوبی فردا جمعه شروع می شود. کوین نا از فارسی صدای آمریکا به سئول در گزارش خود، تاثیر این نشست بر برنامه موشک بالستیک کره شمالی را بررسی کرده است با توجه به اینکه ایران عمده ترین خریدار تکنولوژی موشکی کره شمالی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/korea-summit-part-5/4366226.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *