شرکت کنندگان تجمع مقابل کاخ سفید برای حمایت از شفاف سازی درباره سرنوشت پیکر رضاشاه

شرکت کنندگان در تجمع اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران ضمن تاکید بر شفاف سازی در مورد پیکر رضاشاه، از اقدمات ترامپ در حمایت از حقوق بشر در ایران تقدیر کردند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iranian-protest-white-house/4369868.html