برنامه «خط قرمز» این هفته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران

♦️ ویدئو – برنامه «خط قرمز» این هفته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران
سه شنبه ۸ شب به وقت ایران از تلویزیون صدای آمریکا
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/red-line-/4370767.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *