جزئیاتی از حمله موشکی به پایگاههای سوریه در حما و حلب؛ آیا سپاه هدف بود؟

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria-/4370984.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *