سخنگوی جامعه بهائی بازداشت یک پدر و دختر بهایی در شیراز را تایید کرد

سیمین فَهَندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی درسازمان ملل مستقر در ژنو در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تایید کرد که نعمت الله و نازنین بَنگاله پدر و دختر بهایی ساکن شیراز در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و به پنج سال حبس محکوم شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-arrest-/4370981.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *