نگاهی به مطبوعات: استراتژی دولت ترامپ در خلع سلاح هسته ای و موشکی ایران

استراتژی دولت ترامپ در خلع سلاح هسته ای و موشکی ایران و کره شمالی و اوضاع جنگ در سوریه موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-/4370982.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *