وزیر خارجه آمریکا در اردن هم از فعالیت های بی ثبات کننده ایران گفت

وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله از سفر خاورمیانه ای خود با ملک عبدالله ، پادشاه اردن و دیگر مقام های آن کشور در امان دیدار و گفتگو کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-pompeo-iran/4370702.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *