گزارش شانزدهمین کنفرانس بنیاد زنان ایرانی آمریکایی در لس آنجلس

شانزدهمین کنفرانس بنیاد زنان ایرانی آمریکایی روز یکشنبه ۲۹ آوریل در هتل وستین لس آنجلس برگزار شد.
این کنفرانس با هدف به اشتراک گذاشتن تجربیات زنان موفق ایرانی امریکایی در رشته‌های مختلف، توانمند سازی آنها و برقراری ارتباط آنها با یکدیگر، با حضور بیش از ۶۰۰ تن از سراسر آمریکا برگزار شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iranian-american-women-/4370979.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *