استقبال از وزیر خارجه جدید آمریکا بعد از یک هفته شلوغ کاری

مایک پمپئو، وزیر خارجه جدید آمریکا امروز برای نخستین بار در این سمت وارد ساختمان اصلی وزارت خارجه می شود. به رسم همیشه گروهی از دیپلماتها و کارمندان وزارتخانه در سالن ورودی ساختمان برای استقبال از او جمع خواهند شد و وزیر خارجه جدید اولین سخنان خود را با آنها خواهد داشت.
گزارش گیتا آرین
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pompeo-first-trip/4372631.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *