شعار مالباختگان موسسه کاسپین علیه دولت، مجلس و قانون

فیلم ارسالی شما/ در تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در رشت، زنان معترض شعار می‌دهند که دولت، نمایندگان مجلس و قانون «دزد» هستند و از دزدی حمایت می‌کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4372455.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *