تحلیل طهماسبی از لیگ NBA

رامین طهماسبی، کارشناس بسکتبال با اشاره به تاثیر لبران جیمز در تیم کلیولند کاوالییرز و پیروزی های این تیم، دیدارهای نیمه نهایی کنفرانس های شرق و غرب را ارزیابی کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sport-ali-emadi-ramin-tahmasebi/4374855.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *