زنان مازندرانی را به جشن صعود نساجی قائمشهر راه ندادند| فیلم ارسالی شما

در پی صعود تیم فوتبال نساجی قائمشهر به لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه این شهر جشن صعود برپا شد اما زنان را به ورزشگاه راه ندادند. در فیلم ارسالی یکی از مخاطبان تجمع پرتعداد زنان مازندرانی بیرون ورزشگاه مشخص است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4374065.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *