نگاهی به مطبوعات: نخستین اولویت وزیر خارجه آمریکا

نخستین اولویت وزیر خارجه آمریکا، سه آزمون سرنوشت ساز پیش روی پرزیدنت ترامپ، حکم دادگاه نیویورک علیه ایران و نحوه شکل گیری برجام موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4374686.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *