به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات؛ خطر در یک قدمی خبرنگاران است

کشته شدن ده خبرنگار در حمله های انتحاری اخیر در کابل پایتخت افغانستان گواه بر خطراتی است که خبرنگاران برای تهیه گزارش در ناامن ترین نقاط جهان با آن مواجه اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/plugged-in-press-freedom/4375921.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *