به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات؛ وضعیت اسفناک آزادی رسانه و بیان در ایران

امروز، بیست و پنجمین سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات در شرایطی برگزار می شود، که براساس جدید ترین گزارشها چهل و پنج درصد از جمعیت جهان در کشورهای فاقد رسانه های آزاد و مواجه با سرکوب و اختناق زندگی می کنند. جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورهاست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/world-press-freedom-day-in-iran/4375896.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *