تلاش حزب جمهوریخواه ارمنستان برای مذاکره با رهبر مخالفان

در ارمنستان، همزمان با ادامه ناآرامی ها نایب رئیس حزب جمهوریخواه، از نیوکول پاشینیان رهبر مخالفان خواستار کمک به متوقف ساختن اعتراضات خیابانی شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/armenia-politics/4376276.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *