هیات آمریکایی در چین؛ مذاکره برای جلوگیری از جنگ اقتصادی دو کشور

هیئت اقتصادی آمریکا اولین دور مذاکرات تجاری دو روزه با چین را پشت سر گذاشت. آمریکا امیدوارست بتواند جلوی یک جنگ اقتصادی میان دو اقتصاد بزرگ جهان را بگیرد. ماه گذشته رئیس جمهوری چین قول داد شرایط را برای شرکتها و سرمایه گذاری خارجی باز کند اما پرزیدنت ترامپ معتقدست که این کافی نیست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-china-trade-talks/4376282.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *