گزارشها از آزار و اذیت عرب‌های خوزستان

جمهوری اسلامی ایران به آزار و اذیت و بازداشت گسترده اقلیت عرب ها در استان خوزستان و به ویژه شهر اهواز شدت بخشیده است. عرب های اهواز می گویند، از زندگی معمول و حقوق مدنی محرومند اما ، مقام های امنیتی معترضان را جاسوس های عربستان سعودی می خوانند و آن ها را زیر فشار و شکنجه قرار می دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-rights-arrests/4376299.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *