جشنواره فیلم ترایبکا و آزمونی برای مهاجران به آمریکا

هر روز ماموران گمرک ایالات متحده آمریکا با هزاران نفر که قصد ورود به آمریکا را دارند، مصاحبه می کنند و تصمیم می گیرند که چه کسی می تواند واردِ خاک آمریکا شود و چه کسی اجازه ورود ندارد.
اگر این تصمیم گیری بر عهده شما باشد چه می شود؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ternminal-3-tribeca-film-festival/4378018.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *