حزب حاکم ارمنستان بالاخره از رهبر اپوزیسیون حمایت کرد؛ «پاشینیان» در یک قدمی نخست وزیری

حزب حاکم ارمنستان اعلام کرده که در انتخابات پیش روی مجلس آنکشور در تاریخ هشتم می، از نیکول پاشینیان، رهبر اپوزیسیون این کشور حمایت خواهد کرد. این تصمیم در پی هفته ها اعتصابات و اعتراضات خیابانی گرفته شد و اپوزیسیون پس از توافق همه طرفین برایِ رسیدن به راه حلِ سیاسی اعتراضات را موقتا متوقف کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/armenia-political-future/4377645.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *