شش ماه تا انتخابات میاندوره ای؛ آیا دولت ترامپ حمایت جمهوریخواهان را در کنگره از دست می‌دهد

رای دهندگان آمریکایی در ماه نوامبر در انتخابات میان دوره ای کنگره شرکت می کنند در حالی که به نظر
می رسد کنترل جمهوریخواهان بر مجلس نمایندگان و سنا به خطر افتاده است نتیجه انتخابات می تواند تأثیر عمیقی بر دولت دونالد ترامپ داشته باشد و پرزیدنت ترامپ فعالیتهای خود را متوجه آن کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-midterms/4377676.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *