نگرانی از نقش جمهوری اسلامی ایران در نخستین انتخابات عراق پس از شکست داعش

نگرانی از نقش جمهوری اسلامی ایران در نخستین انتخابات پارلمانی عراق پس از شکست داعش، به پیچیدگی های سیاسی و امنیتی حاکم بر آن کشور بعد جدیدی افزوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-parliamentary-election-preview/4378010.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *