وکیل رامین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران ادعای دادگستری را رد کرد

درپی صدور اطلاعیه دادگستری کردستان مبنی بر اینکه رامین حسین پناهی زندانی محکوم به اعدام کرد مشی مسلحانه و تروریستی را دنبال می کرده است و دشمنان نظام جمهوری اسلامی قصد دارند او را تبرئه کنند حسن احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به این اطلاعیه واکنش نشان داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-lawyer-ramin/4378001.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *