آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

روند ثبت نام احزاب مختلف و نامزدهای مستقل برای شرکت در مبارزات انتخابات رياست جمهوری زودرس ترکيه از ديروز، جمعه رسماً آغاز شد. دولت ترکيه تحت فشار احزاب مخالف، چهارشنبۀ پيش اعلام کرد انتخابات رياست جمهوری به جای موعد مقرر در ماه نوامبر، ۲۴ ژوئن، سوم تيرماه برگزار خواهد شد. پروانه هدايت
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey-election-campaign/4380994.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *