الفبای خوردنی

کتابخانه ای در فیلادلفیا به مهاجران و پناهجویانی که در آن شهر اقامت دارند زبان انگلیسی می آموزد. به گزارش جون سو خبرنگار صدای آمریکا در این کلاس به نام الفبای خوردنی دانش آموزان زبان انگلیسی را از طریق آشپزی یاد می گیرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/edible-alphabet/4381000.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *