بررسی چالش های پیش روی مایک پمپئو در گفت و گو با هوشمند میرفخرایی

مهمترین چالش های بین المللی مایک پمپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا در گفت و گو با هوشمند میرفخرایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hooshmand-mirfakhraei/4381132.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *