کاوشگر جدید ناسا در راه مریخ

ناسا برای مطالعه ژرفای مریخ آماده می شود. سازمان هوافضانوردی ایالات متحده روز شنبه کاوشگر
Mars InSight را برای مطالعه بیشتر مریخ به فضا پرتاب کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nasa-lander/4381144.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *