کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران

کنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸ برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در ایران، عنوان همایشی است که سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی از ساعاتی پیش در هتل گراند هایت شهر واشنگتن برگزار کرده است.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/oiac-event-farhad/4381135.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *