انتخابات تونس

شهروندان تونس امروز، برای اولين بار از زمان انقلاب ۲۰۱۱ برای انتخاب نمايندگان شوراهای شهر به پای صندوق های رأی رفتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tunisia-elections/4381951.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *