گزارش علی جوانمردی از انتخابات لبنان

علی جوانمردی خبرنگار خاورمیانە صدای آمریکا از اربیل عراق از میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی لبنان و رقابت میان احزاب شیعه و سنی و نیز انتخابات پیش رو در عراق گزارش می دهد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/javanmardi-segment/4381953.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *