گزارش علی جوانمردی از انتخابات پارلمانی لبنان

در لبنان، مردم امروز در انتخاباتی پارلمانی شرکت کردند. علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4381876.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *