گزارش فرهاد پولادی ازکنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸

کنوانسیون ایران آزاد ۲۰۱۸ عصر دیروز توسط سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی در شهر واشنگتن برگزار شد.
رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و بیل ریچاردسون، فرماندار پیشین ایالت نیومکزیکو از سخنرانان کلیدی این کنوانسیون بودند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-convention/4381878.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *