برنامه خط قرمز؛ حسن شرفی: رژیم ایران حتی حقوق بشر را قبول ندارد

ویدئو – گفتگو با حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران
گفتگوی کامل را در برنامه خط قرمز ببینید – سه شنبه ها، ساعت ۸ شب به وقت ایران
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/red-line/4383097.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *