گزارش «گیتا آرین» از دیدار وزیر خارجه بریتانیا با مقامات آمریکا درباره توافق ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-uk-iran-deal-/4383338.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *