رضا پیرزاده: خروج آمریکا از برجام فقط شکست جمهوری اسلامی ایران است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-deal/4385126.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *