سام کرمانیان: با سیاست هایی که جمهوری اسلامی دنبال می کند، نفعی برای مردم نیست

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-deal-sam/4385165.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *