ریچارد گلدبرگ کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی: فشار اقتصادی بر ایران زیاد می‌شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-deal/4386948.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *