طرح کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای کمک های امنیتی پیشرفته به اسرائیل

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش در جلسه خود یک لایحه پیشنهادی با عنوان “لایحه کمکهای امنیتی پیشرفته آمریکا به اسرائیل را در سطح کمیته تصویب کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/house-on-us-israel-security-assistance/4386649.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *