مایکل پریجنت: ایران سعی دارد از عراق برای پوشش دور زدن تحریم ها استفاده کند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-iraq-/4386933.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *