آغاز انتخابات عراق با حضور نیروهای مسلح و انتظامی در رای گیری

در عراق نخستين مرحله انتخابات پارلمانی با رفتن نيروهای مسلح، امنيتی و انتظامی عراق به پای صندوقهای رای شروع شده است. همزمان بحث دخالت جمهوري اسلامي در اين انتخابات شدت گرفته است. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4388030.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *