تنش ایران و اسرائیل، بازار دلار در ایران را آشفته‌تر کرد؛ هر دلار از مرز ۸ هزار تومان گذشت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/currency-in-iran/4388396.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *