سفیر اسرائیل در آمریکا: درگیری با ایران در سوریه هنوز پایان نیافته است

ران درمر، سفیر اسرائیل در آمریکا می گوید درگیری با ایران در سوریه هنوز پایان نیافته و کشورش اجازه نمی دهد تهران حضور نظامی ماندگاری در همسایگی اسرائیل برقرار کند. او این نظر را، ساعتی پیش همراه با تشریح انتظارات پس از خروج آمریکا از توافق برجام در اندیشکده هادسن در واشنگتن مطرح کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-am-at-hudson-institue/4388399.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *