موضع گیری کشورهای غربی بعد از ادعای حمله نیروهای ایران به اسرائیل

آمریکا، بریتانیا و آلمان بر حق اسرائیل در دفاع از خود و حمله هوائی به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی ایران، که در واکنش به حمله نیروهای ایرانی مستقر در سوریه به مواضع اسرائیل در بلندی های جولان انجام گرفت، تاکید گذاشتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-iranian-rockets/4388045.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *