نشست هادسن درباره خروج آمریکا از برجام؛ «آیا پایان کار جهان است؟»

بحثی کارشناسی در اندیشکده هادسن در واشنگتن یک روز پس از اعلام تصمیم پرزیدنت ترامپ از توافق برجام، با عنوان « پرزیدنت ترامپ و برجام آیا پایان کار جهان است؟» عصر دیروز با شرکت پژوهشگران این اندیشکده و بنیاد دفاع از دموکراسی ها برگزار شد.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hudson-on-us-jcpoa/4388022.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *